Aktualizacja v1.0.386
Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem waszych doświadczeń z Aardvarkiem. Poniżej lista najnowszych usprawnień...
 
Poprawki:
  • Kolejne usprawnienia JavaScriptu    
    • Zmniejszyliśmy pakiet 3.5MB do 2.83 MB, który podzieliliśmy na paczki od 446kB do 775kB w optymalizując czas ładowania    
  • Poprawiona asynchroniczność
Powyższe są zarysem tego, co zawiera się w bieżącej wersji Aardvark Sales for Teams 1.0.386